Setkání evropských špiček z oblasti technického vzdělávání na půdě Fakulty strojní ČVUT

Velmi výjimečná událost se udála 28. 5. 2015 na půdě Fakulty strojní ČVUT v čele s děkanem prof. Ing. Michaelem Valáškem, DrSc.  Jak jinak by se dal popsat mezinárodní workshop Engineering Education, realizovaný v rámci oslav 20. výročí založení Inženýrské Akademie ČR. Na jednom místě se v jeho rámci sešly špičky technického vzdělávání z Velké Británie, Švýcarska, Španělska, Slovinska i Polska, zejména rektoři, děkanové a další zástupci evropských univerzit, aby se věnovali problematice technického vzdělávání. Děje se tak příznačně v Roce technického vzdělávání v ČR, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Workshop byl zaměřený na problematiku transformace a inovace inženýrského vzdělávání a i přesto, že v každé zemi se problematika technického vzdělávání potýká s vlastními problémy, jedno mají společné – snahu technické studijní obory inovovat a vzbuzovat o ně zájem mezi mladými lidmi. 
 
Mezi českými přednášejícími nechyběl rektor ČVUT prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., děkan Fakulty strojní prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. či první prezident Inženýrské akademie ČR prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c. FEng, který k akci říká: „Naším prvořadým cílem je podporovat technické vědy a technické školství, vytvářet mosty mezi výzkumem a realizační sférou a přispívat tak ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Děkan Valášek dodává: „Průmysl tvoří základ hospodářství v ČR, protože představuje významnou část českého HDP a zaměstnanosti v ČR. To je hlavní důvod, proč je technické vzdělávání tak důležité.“