Siréna se spustila samovolně

Dne 10. 3. 2011 mezi první a druhou hodinou ranní přijali operační důstojníci Policie ČR, Obvodního ředitelství Praha II a Městské policie Praha 2 několik telefonátů od občanů Prahy 2, kteří oznamovali houkání sirény či sirén.

Pracovníci HZS hl. m. Prahy provedli důkladné prověření uvedené události. Po vytipování lokality, kde k houkání sirény došlo, byla zjištěna závada na dálkovém přijímači DSE 2/1 u sirény číslo 25040, ulice Budečská 2165/33, Praha 2. Při závadě na tomto typu přijímače dochází k samovolnému spuštění sirény (odvysílání některého z konkrétních signálů nebo k jinému nepravidelnému spuštění sirény). Rovněž byla vyloučena možnost zásahu nepovolané osoby.

Závada byla odstraněna výměnou stávajícího typu dálkového přijímače za nový typ T9. Možnost opakování obdobného případu, kdy siréna samovolně spustí, však nelze vyloučit. V současné době pracovníci HZS hl. m. Prahy provádějí obměnu přijímačů DSE 2/1 za T9.

www.praha2.cz