Soutěž "Škola podle mých představ"

Do soutěže můžete posílat plošná díla, která souvisí se zahájením školního roku a školou. Mohou být tvořena libovolnou technikou, maximální formát obrázku je A3.Z došlých výtvarných prací uspořádáme výstavu v prostorách Úřadu MČ Prahy 2.

Výtvarné práce nám doručte nejpozději do 31. října 2011 na adresu: Odbor školství a kultury MČ Praha 2, Náměstí Míru 20, 120 39, Praha 2.
Práce označte heslem "škola podle mých představ". Maximální formát obrázků je A3.

K soutěžnímu dílu nezapomeňte připsat své jméno, příjmení, věk, adresu, telefonní číslo a školu, kterou navštěvujete. Soutěž bude probíhat v kategorii I. a II. stupně základních škol a víceletých gymnázií.
Tři nejlepší práce budou v každé kategorii odměněny hezkými cenami.

www.praha2.cz