Společnost Pivovary Staropramen oceněna v soutěži TOP Odpovědná firma

Společnost Pivovary Staropramen dosáhla významného úspěchu v soutěži TOP Odpovědná firma roku 2012, když v kategorii Firma a město obsadila 2. místo. Toto významné ocenění tak odměňuje dlouholetou péči o sousedy a okolí v místech, kde sídlí oba pivovary společnosti Pivovary Staropramen, tedy v Praze 5 a v Moravské Ostravě a Přívozu.

„Jsem přesvědčená, že za vítězství vděčíme tomu, že naše pojetí firemní společenské odpovědnosti je součástí strategie naší společnosti, je dlouhodobé a stojí na pevných základech. Naše CSR strategie je postavena na čtyřech pilířích: odpovědný vztah k životnímu prostředí, odpovědný vztah ke komunitám, odpovědný přístup k zaměstnancům a odpovědný přístup nás jako výrobce piva,“ říká ředitelka právního oddělení a vnějších vztahů Edita Šilhánová.

Pojetí CSR společnosti Pivovary Staropramen spočívá i v dialogu a vyslechnutí potřeb druhé strany a následném návrhu řešení, na kterém se vedle finančních prostředků podílí firma a její zaměstnanci také vlastními silami. „Taková pomoc je nám blízká a pro takovou cestu jsme se v uplynulých letech rozhodli. Je pro nás obrovskou odměnou vidět, že to byla cesta správná,“ dodává Edita Šilhánová. Přidanou hodnotu přináší také provázanost jednotlivých aktivit, jejich vzájemná podpora a zapojení různých zdrojů včetně vlastních zaměstnanců, kteří se tak stávají aktivními ambasadory CSR aktivit společnosti.
 
Mezi nejúspěšnější a již tradiční aktivity společnosti Pivovary Staropramen patří projekt „Dny, kdy pomáháme, aneb Community Days“, který letos oslavil již pět let existence, a do kterého se každoročně dobrovolně zapojuje více než sto zaměstnanců. Za pět let trvání projektu zaměstnanci společnosti Pivovary Staropramen v Praze a Ostravě odpracovali přes 4 000 brigádnických hodin strávených zkvalitňováním životního prostředí a podporou komunit v okolí pivovarů. 
 
Dalším úspěšným projektem, postaveným na úzké spolupráci s komunitami a zároveň i zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí, je projekt „Sbírej víčka, postavíme…“, který do sbírání víček z PET lahví a nápojových kartonů zapojil jak zaměstnance obou pivovarů a jejich rodinné příslušníky, tak i děti a jejich rodiny z mateřské školy v Moravské Ostravě a zaměstnance úřadu Městské části Praha 5. Ty díky tomu a finančním přispění společnosti Pivovary Staropramen získaly herní vybavení školní zahrady. Stejným způsobem získalo vybavení také veřejné hřiště v ulici Lamačova na pražském Barrandově.
 
Společnost Pivovary Staropramen však se svým ekologickým přístupem nezůstává pozadu ani v rámci samotné výroby piva a chodu obou pivovarů. Je kladen důraz na opětovné zpracování většiny odpadů, díky čemuž je recyklováno 99,6 % vedlejších odpadních produktů. V posledních letech došlo také k výraznému snížení spotřeby vody (ze 4,9 hl/Nhl v roce 2007 na 3,9 hl/Nhl v roce 2012) či snížení spotřeby tepla (ze 87,71 MJ/Nhl v roce 2007 na 56 MJl/Nhl v roce 2012). V oblasti ochrany životního prostředí probíhají rovněž pravidelné semináře a diskuse zaměstnanců či vzdělávací akce u příležitosti významných dní, jako např. Dne Země, Světového dne vody a Světového dne životního prostředí.
 
„V těchto i dalších projektech budeme v souladu s naší dlouhodobou CSR strategií dále pokračovat. Vede nás k tomu nejen skvělý výsledek v soutěži TOP Odpovědná firma, ale také hmatatelné výsledky, které za sebou naše činnost zanechává,“ říká Edita Šilhánová.