Právě se nacházíte:

Spotřebitel.net varuje!

Spotřebitel net ( www.spotrebitel.net ) varuje a zároveň chce chránit spotřebitele před podvodným jednáním a vydíráním. 

Bohužel s tímto se právě setkávají spotřebitelé, kteří se zaregistrovali na stránkách www.sampionat.sk a poté byli různými metodami vyzýváni k uhrazení částky 49.95 EUR, přičemž v posledním týdnu jim do jejich emailové schránky přišlo "oznámenie o začatí súdného konania" zaslané společností BIB Services s.r.o..

I když se jedná o další výzvu, na kterou spotřebitelé nemusí reagovat, vyzýváme je k určité obezřetnosti. Pokud by se totiž společnost skutečně obrátila na soud s návrhem na vydání platebního rozkazu, mohla by být poškozeným spotřebitelům doručena soudní obsílka obsahující platební rozkaz. Proti platebnímu rozkazu je nutné podat odpor do 15 dnů, jelikož v opačném případě by měl soud za to, že spotřebitel s obsahem námitek protistrany souhlasí. Pro tyto případy naše sdružení vyhotovilo vzor platebního rozkazu, který na požádání zašleme všem poškozeným klientům.