Stopy Židů v Praze 2 i letos

Dne 20. února 2012 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 2 poskytnutí finanční podpory Židovskému muzeu v Praze na druhou část dokumentačně-vzdělávacího projektu, zahájeného vloni v červenci. Finanční prostředky jsou určeny na výzkumnou činnost dokumentaristy Martina Šmoka.

První půlrok práce představoval především pátrání po zdrojích, kde se mohou informace o vinohradské židovské obci nacházet. Začaly se mapovat také nemovitosti v Praze 2, které jsou nějakým způsobem svázány s životem židovské obce – především domy postavené pro nejrůznější sociální účely – a také shromažďovat jména lidí, kteří zde žili.

Do projektu se zapojilo několik škol – základní školy Na Smetance, Sázavská, Kladská a Londýnská. Ze škol, které nejsou zřizovány městskou částí Praha 2, se přidalo Gymnázium Sázavská, Arcibiskupské gymnázium a Lauderovy školy. „Škola Na Smetance, kde bylo do války reálné gymnázium, v rámci projektu objevila, že jeden z jejích žáků je profesor Felix Kolmer. Putoval prvním transportem do Terezína jako člen tzv. Aufbaukomanda – skupiny mladých mužů, kteří byli nuceni ghetto vybudovat, posléze byl i v Osvětimi. Profesor Kolmer dodnes žije ve Vinohradské ulici a je členem prezidia Mezinárodního osvětimského výboru,“ uvedla Michaela Marksová, zástupkyně starosty pro oblast informatiky, kultury a volnočasových aktivit.

Letos by měla proběhnout časově velmi náročná část výzkumu, která ale může vést k nejzásadnějším objevům. Bude nutné například projít databáze rozhovorů s přeživšími holocaustu, které se týkají Prahy, a v nich identifikovat zmínky o Vinohradech; to znamená projít stovky až tisíce těchto rozhovorů. Pro tuto práci bude využito dobrovolníků, předpokládá se také spolupráce s výše zmíněnými školami.

Projekt je v souladu s programovým prohlášením, v němž se Rada zavazuje „podporovat aktivity prohlubující znalosti našich obyvatel o historii a osobnostech Prahy 2“. „Prozatím nejvýznamnějším objevem učiněným v rámci tohoto projektu jsou rodinné archívy posledního kantora vinohradské synagogy, Šaje Suda, opatrované jednou z jeho dcer. Paní Haně Sudové (nyní Eisler) je 93 let a žije v Izraeli. Z Prahy uprchla až po okupaci, v roce 1939. Pamatuje si velmi dobře na vinohradskou židovskou obec a poskytla nám kopie naprosto unikátních fotografií. Nebýt tohoto projektu, její vzpomínky a fotografie by nejspíš navždy zmizely,“ dodal Martin Šmok.

www.praha2.cz