Středisko výchovné péče se otevře od ledna

Na konci listopadu požádal Dětský diagnostický ústav z Liberce o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na vybavení a činnost nového střediska výchovné péče ve Smetanově ulici. Dotace ve výši 350 000 Kč na rok 2023 má být použitá na provozní náklady a dovybavení prostor. Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou vzniklo na základě Memoranda o spolupráci a vybudování zázemí, které uzavřelo statutární město s Libereckým krajem v listopadu loňského roku. Oba signatáři se v něm dohodli na spolupráci při opravách a jejich financování.

„Nove středisko výchovné péče, které začne pracovat od 2. ledna 2023, bude sídlit v jablonecké Smetanově ulici a je součástí Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče a základní školy, Liberec,“ popisuje Jana Hamplová, náměstkyně primátora pro oblast humanitní s tím, že zřízené bylo v souladu se 4. komunitním plánem sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2020-2023 a rozvojovými aktivitami prováděcích Akčních plánů na rok 2021, 2022 a 2023.

Středisko nabízí podporu a pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám v náročných životních situacích formou výchovného a psychologického poradenství, individuální, párové a rodinné terapie, krizové intervence, v indikovaných případech také odborná psychologická či speciálně pedagogická vyšetření. Poskytuje metodické vedení školám a pedagogickým pracovníkům, pro třídní kolektivy nabízí programy dlouhodobé primární prevence, diagnostiku třídního kolektivu a intervenční programy.