Studijní třídy 2011/2012 přijímáme žáky do 6.tříd – přírodovědný obor

Žáci 5.tříd budou přijímáni na základě vstupního všeobecného testu a pololetního vysvědčení.Termín: 3.5.2011 a 17. 5. ve 14,00 hod. v Základní škole Na Smetance.Další termíny: dle individuální domluvy.

Co můžete očekávat?
· výuku na úrovni víceletého gymnázia
· připravenost žáků na všechny typy přijímacích řízení
· vysokou úspěšnost na všech typech studia
· rychlejší tempo vzdělávání
· kvalitní audiovizuální techniku, učebny PC
· plně kvalifikovaný pedagogický sbor s individuálním přístupem
· výbornou dostupnost: metro Muzeum, tram 11, bus 135

Přihlášení:
Telefonicky: 222 250 799, 222 251 261, 222 252 089
E-mail školy: skola@nasmetance.cz, uveďte jméno a příjmení dítěte a kontakt na rodiče.

http://www.nasmetance.cz