Svěřenský fond je moderní způsob správy majetku a úročení finančních prostředků

Svěřenský fond může sloužit k bezpečné správě majetku, ale může též přinést zajímavé zúročení Vašich peněz.

S novelou Občanského zákoníku od 1.1.2014 přichází možnost zakládání svěřenských fondů a správy majetku skrz ně. Tato, v České republice novinka, je v zahraničí hojně využívána pro správu majetku i jeho investování již několik desetiletí. V praxi to znamená, že zakladatel vyčlení část svého majetku do správy nezávislé osoby - správce, a určí, komu a jak poplynou z fondu prostředky. Jinými slovy, kdo bude beneficient.
 
Zakladatel může například vyčlenit finanční prostředky pro svého syna, přičemž správci stanoví, jak s nimi má nakládat. Například: Od začátku střední školy do jejího dokončení bude správce vyplácet z fondu kapesné v hodnotě 500,- Kč měsíčně. Pokud se syn dostane na vysokou školu, kapesné se zvýší na 1500,- Kč měsíčně, přičemž podmínka dokončení vysoké školy znamená, že správce synovi vyplatí zbývající část peněz ze svěřenského fondu. Pokud ratolest školu nedodělá, správce má povinnost vyplatit polovinu (dle určení zakladatele) a druhou dát například na charitu.
 
Svěřenský fond vzniká notářským zápisem - sepsáním statutu fondu. Neboť se jedná o vyčlenění majetku, na svěřenský fond se nevztahuje exekuce, ani například dědické řízení. Tím jsou Vaše peníze chráněny pro beneficienta i v případě, že se dostanete do složité životní situace.
 
Svěřenský fond jde ovšem také využít tak, že Vy, jako zakladatel, umožníte správci se svěřenými prostředky investičně nakládat. Pokud si vyberete profesionálního správce, který umí peníze zhodnocovat (jako například na www.investujichytre.cz), můžete dosáhnout zajímavých zhodnocení finančních prostředků ve fondu - například i 12,5% ročně. Výnos může být beneficientovi vyplácen dle dohody, například měsíčně. Tímto způsobem se nejedná o kolektivní investování, ale kvalitní podnikatelskou činnost správce.