Údržba břehových porostů

9. 03 2012 | Dne 7. března 2012 správce vodního toku Botiče - Magistrát hl. města Prahy, odbor ochrany prostředí - začal s údržbou břehových porostů.

Údržba břehových porostů bude provedena na březích koryta Botiče, a to na pozemku č. parc. 250/1 k. ú. Vršovice (úsek ulice Rybalkova -konec parku Havlíčkovy sady, lávka na Peruckou stráň). V rámci údržby porostů bude vykáceno 32 kusů dřevin. Stav dřevin se ve většině případů blíží havarijnímu a zásah je nutný z bezpečnostních důvodů.

Dřeviny jsou částečně nebo silně proschlé, vyrůstající ze zpevnění vodního toku – dlažby, hrozí vysoké riziko rozlomení dřevin a jejich samovolného pádu. Na pravém břehu toku Botiče bude pokáceno 16 akátů bílých, 3 javory horské, 1 jírovec maďál, 1 jasan ztepilý, 1 lípa srdčitá a 1 střemcha obecná. Z levého břehu bude odstraněno celkem 9 stromů a to 1 javor horský, 2 střemchy obecné, 3 akáty bílé a 3 jasany ztepilé.

Práce provedou pracovníci střediska Lesy hl. m. Prahy. Práce potrvají zhruba 10 dnů.

www.praha2.cz

 
.

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO