Unikátní „mikrovlnka“ FT4 již brzy dokáže opravit výtluk či trhlinu na silnici za pouhých 15 minut

Česká společnost FUTTEC, autor patentu na unikátní systém celoročních oprav poruch asfaltových vozovek (výtluků a trhlin) prostřednictvím mikrovlnné technologie, se ve spolupráci se státním podnikem VOP CZ blíží k významnému milníku. Tím je dokončení prototypu zařízení FT4, které přináší opravdovou revoluci do oprav českých i evropských silnic. Nový stroj FT4 totiž bude třikrát výkonnější než stávající zařízení FT3: výtluk o velikosti 60 x 80 cm dokáže kompletně opravit za pouhých 15 minut. Tedy velmi rychle, a navíc celoročně, ekologicky a trvale. Společnost FUTTEC předvede stroj FT4 při práci již letos na podzim. A chystá jeho široké využití, které by mohlo významně přispět k prodloužení životnosti vozovek, omezení uzavírek a zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy.

Patentovaná technologie FUTTEC®, ukrytá v srdci stávajícího zařízení FT3, je jediná, která dokáže zacelit poruchu bez vzniku spáry, změny původních parametrů komunikace a nutnosti dlouhodobých uzavírek, spojených s objížďkami a dopravními kolonami. A to pouze s použitím jediného mikrovlnného stroje (FT3), malého kontejnerového vozidla na jeho přepravu a dvou pracovníků Odlišuje se tak od jiných technologií, které zbytečně rozšiřují opravenou plochu frézováním či bouráním, dodávají do vozovky materiál o jiné zrnitosti s nižší nosností anebo zálivkou spáry zhoršují protismykové vlastnosti vozovky. Stroj FT4, nástupce stávající „eftétrojky“, bude mít mnohem vyšší výkon, díky čemuž se opravy asfaltových komunikací výrazně zrychlí.

„Opravy technologií FUTTEC® jsme dosud zajišťovali zejména na objednávku regionálních správ a SSÚD ŘSD a městských technických služeb. Jejímu širšímu využití na českých, resp. zahraničních, silnicích však bránila rychlost opravy, protože prohřátí porušené asfaltové vrstvy z teploty vozovky na požadovanou technologickou teplotu 145 °C trvalo cca 35 minut, při teplotách pod bodem mrazu pak 50 minut. S nově vyvinutým strojem FT4 je tomu však konec: celý proces se zkrátí na 10 minut a kompletní oprava na 15 minut. FT4 navíc bude oproti současné verzi FT3 plně autonomní: jeho součástí je mikrovlnná pec i aplikátor a také zdroj elektrické energie, takže nepotřebuje být spojen s elektrocentrálou kabelem. V rámci naší spolupráce bude státní podnik VOP CZ po dokončení vývoje a montáže prototypu FT4 zajišťovat budoucí výrobu a servis tohoto stroje a podílet se na jeho prodeji v rámci České republiky i zahraničí,“ komentuje Jiří Rušikvas, zakladatel a majitel společnosti FUTTEC.