Uzavírky, zácpy, dopravní nehody a rozčilení řidiči: tradice konce prázdnin na českých silnicích

Vyjádření Jiřího Rušikvase, zakladatele společnosti FUTTEC, nejen k blížícímu se konci letních prázdnin a s tím souvisejícím hustým provozem na tuzemských komunikacích, ale i ke špatnému technickému stavu silnic, nekonečnému cyklu uzavírek a dopravních kolon nebo velké nehodovosti. 

Vždy se začátkem jara začíná atmosféra na českých silnicích a dálnicích povážlivě houstnout. Nastává totiž pravidelný cyklus oprav asfaltových povrchů, kvůli nimž roste počet uzavírek a s nimi spojených dopravních kolon, špatně vyznačených objížděk, a především nebezpečných reakcí unavených a vystresovaných řidičů. Tento výbušný koktejl mívá za následek zvyšující se počet dopravních nehod, kterých bylo jen v minulém roce Policii ČR nahlášeno celkem 107 572: 20 % z nich se zraněním nebo úmrtím. Popsaná situace graduje na začátku a na konci letních prázdnin, kdy je doprava na českých silnicích nejintenzivnější. Tedy právě teď. 

Podle mluvčího Ústředního automotoklubu ČR (ÚAMK) Igora Siroty bylo letos jen na českých dálnicích 40 hlavních uzavírek. Co je příčinou tohoto stavu? Špatný technický stav vozovek a jejich nedostatečná preventivní údržba: tedy cyklus, který by měl správně zahrnovat jejich pravidelnou prohlídku, evidenci všech vad, rychlý, ale přitom kvalitní zásah a na závěr zcela transparentní evidenci všech provedených oprav. To, že se v České republice neklade opravdu silný důraz na preventivní údržbu, považuji za velkou chybu. Právě zanedbaná péče o pozemní asfaltové komunikace má totiž za následek postupné rozšiřování trhlin a výtluků (vlivem změn povětrnostních podmínek a mechanického působení) a nevratné poškození asfaltového povrchu, kdy je již nutný radikální zásah – včetně dlouhodobé uzavírky a vyfrézování celého povrchu silnice. A jsme na začátku celého cyklu, jenž může vyústit v několikahodinové kolony nebo smrtelnou dopravní nehodu.

Existuje nějaké flexibilní, rychlé, ale především dlouhodobé řešení, které by výrazně omezilo množství nutných uzavírek? Ano. Důraz na rychlou preventivní údržbu. Příkladem je preventivní oprava poruch asfaltových vozovek pomocí mikrovlnné technologie, jež funguje na principu mikrovlnného hloubkového ohřevu opravovaného místa bez degradace původní ani nově dodávané asfaltové směsi. Díky této metodě je prostřednictvím stroje FT3 možné trvale opravit i  minimální trhlinu na vozovce hned  po jejím objevení a bez vzniku spáry, zvýšit tak životnost silnice a snížit celkové náklady na případnou generální opravu. A co považuji za nejdůležitější výsledek možné preventivní údržby vozovek touto technologií? Především zvýšení bezpečnosti provozu a spokojené řidiče na českých silnicích.