Veřejná sbírka pro SOS dětské vesničky

V rámci veřejné sbírky na podporu Sdružení SOS dětských vesniček byla ve středu 22. února 2012 umístěna kasička v budově Úřadu městské části Praha 2. Přispět může drobným či větším finančním darem každý, komu není lhostejný osud opuštěných dětí. Získané prostředky budou využity na spolufinancování volnočasových aktivit pro děti, vybavení rodinných domů pro pěstounskou péči a podporu vzdělávání a poradenství pro pěstouny a děti. 

Bez podpory malých i velkých dárců by činnost SOS dětských vesniček byla nemyslitelná. Cílem projektu je poskytnout dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat, nový domov plný lásky a porozumění. Sdružení vyhledává a školí pěstouny, kteří pak v SOS dětské vesničce vychovávají děti. Kromě toho provozuje Komunitu mládeže, navazující na pěstounskou péči a zaměřenou na pedagogickou a psychologickou pomoc pro dospívající klienty. V současné době sdružení pečuje o více než sto dětí, konkrétně 108.

Život v SOS vesničkách charakterizují čtyři principy, které lze shrnout termíny „domov, matka, sourozenci a vesnička“. Stěžejní osobou, od níž se život ve vesničce odvíjí, je maminka-pěstounka, která obvykle vychovává tři až sedm dětí, přičemž často jde o sourozenecké skupiny. Děti jsou jí svěřovány do přímé pěstounské péče. Ve vesničce má pěstounka k dispozici plně vybavený rodinný dům a podporu odborného teamu – působí zde trvale psycholog a pedagog, pro děti jsou organizovány volnočasové aktivity, pěstounkám v případě potřeby vypomáhají rodinné asistentky, tzv. tety.

První SOS dětská vesnička vznikla v roce 1949 v rakouském Imstu. Potřeba péče o ohrožené děti, které byly z různých důvodů vytrženy z původní rodiny, je bohužel stále aktuální, a proto v průběhu druhé poloviny 20. století vznikaly SOS dětské vesničky i v dalších částech světa. Dnes fungují ve 132 zemích. V někdejším Československu se tato myšlenka objevila v 60. letech. V roce 1968 vznikl Kruh přátel SOS dětské vesničky a byla zahájena celonárodní sbírka, jejíž výtěžek byl použit na výstavbu dvou vesniček. V roce 1974 byly ale SOS dětské vesničky nuceně převedeny pod pravomoc státu a činnost občanského sdružení SOS dětských vesniček byla obnovena až po roce 1989. V současné době sdružení provozuje v České republice tři SOS dětské vesničky: v Karlových Varech-Doubí (od r. 1969), v malé vesnici Chvalčov pod Hostýnem (od r. 1973) a v Brně-Medlánkách (od r. 2003).

Více na www.sos-vesnicky.cz.

Další možnost, jak podpořit projekt: Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS VESNICKY na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. SOS dětské vesničky obdrží 27 Kč. Více na www.sos-vesnicky.cz nebo na www.darcovskasms.cz.

www.praha2.cz