Veřejné čtení jmen obětí holocaustu na Náměstí Míru

Jom ha-šoa – den památky obětí holocaustu - letos připadá na 2. května 2011. Od 14 do 17 hodin budeme jako každý rok na náměstí Míru v Praze 2 číst jména obětí holocaustu.

Má dnes smysl připomínat oběti rasového pronásledování během druhé světové války? Můžeme tím bojovat proti lhostejnosti, upozorňovat na porušování lidských práv etnických a náboženských menšin v současné společnosti a vychovávat k občanské odpovědnosti? ANO! Přijďte vyjádřit svůj postoj a zapojte se do čtení jmen jednotlivých mužů, žen a dětí, kteří byli pro svůj původ diskriminováni a zavražděni nacistickým režimem. Součástí akce bude také prezentace našich vzdělávacích projektů a knih, které vydáváme.
Záštitu převzal pan Václav Havel.
Srdečně zve Nadační fond obětem holocaustu a Institut Terezínské iniciativy.

http://www.fondholocaust.cz