Právě se nacházíte:

Výherní strom zasazen

Někteří kluci ze ZŠ Na Smetance mají část filosofického moudra anglického přísloví splněnou. Společně s děvčaty a radní Prahy 2 Kateřinou Jechovou totiž zasadili strom v Riegrových sadech.

Není to strom ledajaký. Je to cena za první místo ve výtvarné soutěži „LES podle mých představ“, které se zúčastnily děti z více než třiceti základních a uměleckých škol v Praze. Zasazením stromu soutěž vyvrcholila – odrůda třešně Prunus mahaleb je v zemi. Strom se může pyšnit výhledem na Prahu, označený bude vysvětlující cedulkou, že byl zasazen společnýma rukama dětí a dospělých.

Úspěšné keramické dílko žáků 3. B ZŠ Na Smetance (Nikola Rozsívalová, Yasmin Khawajah, Vendula Víchová, Johanka Zárubová a Michal Hrubý) ztvárňuje les právě podle jejich představ. Soutěž organizovala Asociace ekologických společností Zelený kruh s podporou MČ Praha 2 a dalších organizací.

www.praha2.cz