Právě se nacházíte:

Výtvarné dílny Slezská

SOBOTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY 16. 4. 2016 

1. program: KERAMIKA - TOČENÍ NA KRUHU (od 8 let)

Přijďte si pod odborným vedením vytočit nádobu na keramickém kruhu. Na tuto dílnu je omezená kapacita - maximálně 4 účastníci na jeden blok. Tak neváhejte!
Dílny probíhají tak, že během první hodiny dva účastníci točí na kruzích a druhá dvojice dekoruje již připravený vytočený výrobek. Ve druhé hodině daného bloku si činnosti prohodí, takže každý účastník si během jednoho bloku jeden výrobek vytočí na kruhu a druhý - již připravený - nadekoruje.
Z bezpečnostních důvodů musí být dítě vysoké minimálně cca 130 cm a pokud má dlouhé vlasy, tak svázané do culíku. 
Výrobky ze sobotních dílen se v DDM skladují maximálně 2 měsíce.

1. blok: 9:30 - 11:30 
2. blok: 11:30 - 13:30 

cena za jeden blok: 
děti: 50 Kč
dospělí: 200 Kč

2. Program: JARNÍ KORÁLKOVÁNÍ (od 7 let)

Výroba šperků a jiných drobností z nejrůznějších korálků. Vhodné pro všechny šikovné ruce, nebo ty, které se šikovnými chtějí stát.

1. blok: 9:30 - 11:30
2. blok: 11:30 - 13:30

cena za jeden blok: 
děti: 50 Kč
dospělí: 100 Kč

S sebou si nezapomeňte přinést pracovní oděv, přezůvky a svačinu.

http://www.ddm-ph2.cz/