Základní škola Na Smetance otevírá přípravný ročník pro předškoláky

Máte šikovné dítě, které nerado kreslí?Chcete, aby Vaše dítě ve škole správně psalo?Máte dítě, které má trochu problémy s vyjadřováním?

Chcete, aby se Vaše dítě naučilo správně poznávat všechny hlásky?

Máte doma neposedu a bojíte se, že nevydrží v klidu celé dopoledne?

Chcete, aby si Vaše dítě zvykalo na školní práci postupně?

Máte doma dítě, které už je na mateřskou školu „velké“, ale na školu ještě není „zralé“?

Pro všechny tyto děti je určený přípravný ročník. Pod dohledem zkušených odborníků si děti hravou formou osvojují dovednosti, znalosti a návyky, které jsou předpokladem úspěšné školní práce. Všem dětem je poskytována zvýšená individuální péče zaměřená na celkový rozvoj osobnosti dítěte. Možnost podílet se na všech akcích školy, zájmové kroužky v budově, spolupráce s logopedkou.

Bližší informace: škola@nasmetance.cz, 222 250 799, 222 251 261

www.praha2.cz