Zápis dětí do cestovních pasů

Dne 1. 7. 2011 skončila možnost zápisů dětí do cestovních pasů. Zápis občana v cestovním dokladu rodiče, který byl proveden před tímto datem, pozbývá platnosti již dnem 26. 6. 2012.

Od tohoto data budou muset mít děti dříve zapsané v cestovním pasu rodiče vlastní cestovní doklad, a to buď cestovní pas (pro občana mladšího 15 let činí správní poplatek 100,- Kč, platnost cestovního pasu 5 let, žádá zákonný zástupce za účasti občana, cestovní pas je vydáván s územní platností do všech států světa) nebo občanský průkaz (pro občana mladšího 15 let činí správní poplatek 50,- Kč, platnost občanského průkazu 5 let, žádá zákonný zástupce za účasti občana, občanský průkaz lze jako cestovní doklad použít pouze k překročení hranice s členským státem Evropské unie).

Vzhledem k tomu, že zákonná lhůta pro vydání uvedených dokladů je 30 dnů, dovolujeme si touto cestou požádat občany Prahy 2, aby o vydání cestovního dokladu pro své děti, případně i pro sebe, požádali s dostatečným časovým předstihem před sezónou dovolených.

Požádat o vydání uvedených dokladů můžete v návštěvních hodinách pro veřejnost (po, st 8:00 – 17:30; út, čt  7:30 – 16:00; pá 7:30 – 13:00). S dotazy se můžete obrátit na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, tel. 236 044 100.

www.praha2.cz