Zápis dětí do pasu končí 30. 6. 2011

Dle novely zákona o cestovních dokladech lze zápisy dětí ve věku do 10 let do cestovního pasu rodičů provádět pouze do 30.6.2011. Veškeré zápisy dětí v cestovním pase rodičů, které byly provedeny před 1.7.2011 pozbývají platnosti dnem 26.6.2012, od tohoto data budou muset mít děti vlastní pas.

Zápisy do cestovních pasů provádí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Odboru správních agend ÚMČ Praha 2, hala v přízemí, vchod z Jugoslávské ulice).  Návštěvní hodiny pro veřejnost: po, st 8:00 – 17:30, út, čt 7:30 – 16:00, pá 7:30 – 13:00. Bližší informace na tel. 236 044 100.

www.praha2.cz