Změna provozního řádu Havlíčkových sadů i zahrady Ztracenka

Městská část investuje každoročně do obnovy a regenerace sadů, parků a zeleně nezanedbatelné peněžní prostředky. Rada městské části Prahy 2 proto rozhodla o změnách provozní doby a úpravě pravidel využívání Havlíčkových sadů a Ztracenky, aby se předešlo zbytečným škodám na zeleni či majetku.

Základním krokem k uvedeným změnám v Havlíčkových sadech bylo ukončení smlouvy o zajištění ostrahy ke dni 31. ledna 2012. V současnosti dozoruje sady městská policie. Původně se sady zamykaly ve 24:00, nyní dojde ke zkrácení otevírací doby v letním období o jednu hodinu.

„Restaurační zařízení končí provoz ve 22 hodin a my se ztotožňujeme s názorem městské policie, že poté již sady neplní funkci pro odpočinek obyvatel a návštěvníků Prahy 2. Naopak přitahují návštěvníky, kteří poškozují parkový mobiliář, znečišťují veřejné prostranstvía ničí majetek. Investovali jsme do Havlíčkových sadů milionové částky a je pochopitelné, že chceme investici chránit,“ uvedl místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek.
 
Zahrada Ztracenka má také kratší otevírací dobu. Toto tiché romantické místo je návštěvníky neprávem opomíjeno. Oživit zahradu může uzavření dodatku smlouvy mezi městskou částí Praha 2 a Matematicko-fyzikální fakultou Karlovy univerzity, který umožní cestu skrz Ztracenku k velkým albertovským schodům.
 
Provozní doba:
 
Havlíčkovy sady
 
duben–říjen    6:00–23:00
listopad–březen    6:00–22:00
 
Ztracenka   
 
květen–září    8:00–20:00
říjen–duben    8:00–18:00