ZŠ Botičská získala finanční prostředky pro charitativní účely

Během roku 2011 navázala ZŠ Botičská spolupráci se 3 organizacemi, které se v rámci své činnosti zabývají mimo jiné realizací celostátních charitativních veřejných sbírek. Během nich se prodejem sbírkových předmětů získávají finanční prostředky na podporu určitých, většinou zdravotně indisponovaných skupin obyvatelstva v České republice. Žáci ZŠ Botičská se zařadili mezi dobrovolné prodejce během Květinového dne 2011, Dne, kdy svítí světlušky 2011 a Světového dne v boji proti AIDS 2011.

Již 15. ročník Květinového dne proběhl ve středu 11. května 2011. Tato charitativní akce je každoročně pořádána Ligou proti rakovině Praha a výtěžek z prodeje žlutých kytiček na stužce podporuje boj proti rakovině v ČR (preventivní činnost, onkologický výzkum a zkvalitnění života nemocných). Celkem 13 žáků letošní 9. třídy obléklo žlutá trička s logem kampaně a objevilo se v řadách dobrovolníků. Prodejem 449 kytiček se zasloužili o získání 10 507 Kč na konto Ligy proti rakovině Praha. Krátká zpráva o jejich dobrém skutku a úspěšném počinu se objevila i v MF DNES.

Žáci stejné třídy se 7. září 2011 zapojili také do prodeje sbírkových předmětů během Dne, kdy svítí světlušky. Prodejem 97 píšťalek, 81 náramků a 22 kuličkových her s logem fondu Světluška získali 9 587 Kč pro organizátora sbírky, Nadaci Českého rozhlasu. Nadace ČRo utržené finanční prostředky využívá na podporu a zkvalitnění života slepců. Někteří dobrovolníci podpořili Sbírkový fond Světluška také návštěvou kavárny POTMĚ v červnu 2011, kde byli v naprosté tmě obslouženi slepými kavárníky.

Ve dnech 5. a 9. prosince 2011 se deváťáci snažili získat finance pro Českou společnost AIDS pomoc, o. s. ČSAP zaštiťuje osvětovou a informační kampaň Červená stužka. Cílem této akce je kromě vytěžení prostředků na provoz Domu světla a preventivní činnost zvýšení informovanosti o problematice HIV/AIDS ve společnosti. I přes mnoho nepříznivých reakci oslovovaných kolemjdoucích bylo výsledkem úsilí 12 žáků a 5 žaček 9. třídy 357 prodaných stužek a 7 278 Kč, které pomohou v boji proti HIV/AIDS.

Za svou dobrovolnickou činnost dostali žáci ZŠ Botičská pozvání na jeden z workshopů realizovaný Českou národní agenturou Mládež během Týdne dobrovolnictví, vyvrcholením Evropského roku dobrovolnictví 2011. Workshop s názvem XEROX aneb Nejsme všichni přes kopírák byl zaměřen na pochopení cizích slov, se kterými se žáci běžně setkávají v médiích, aniž by byli schopni správně vysvětlit jejich význam.

Žáci 9. třídy se v roce 2011 svou dobrovolnou pomocí zasloužili o získání 27 372 Kč na charitativní účely a zahájili spolupráci ZŠ Botičská s výše zmíněnými organizacemi. Prodej sbírkových předmětů se mezi dobrovolníky, ale také mezi ostatními žáky ZŠ Botičská, z nichž mnoho svými příspěvky pomohlo k úspěšným výtěžkům, setkal s nadšením a příjemnými pocity z dobrého skutku. Je tedy velmi pravděpodobné, že ZŠ Botičská bude mezi prodávajícími zastoupena i v dalších ročnících těchto akcí. Více informací včetně fotografií ze zmíněných akcí naleznete na webu školy v sekci Galerie.

www.praha2.cz