Pomáháme osobám v sociální tísni

Audabiac je neziskové občanské sdružení založené za účelem realizace projektu "Uměním ke svobodě". Bylo založeno z popudu Radany a Jiřího Waldových, kteří se rozhodli pomoci dětem, které se souhrou životních okolností ocitly v dětských domovech. Protože tolik dětí adoptovat nelze, vytvořili projekt „Uměním ke svobodě“

Audabiac je neziskové občanské sdružení založené za účelem realizace projektu "Uměním ke svobodě".

Bylo založeno z popudu Radany a Jiřího Waldových, kteří se rozhodli pomoci dětem, které se souhrou životních okolností ocitly v dětských domovech. Protože tolik dětí adoptovat nelze, vytvořili projekt „Uměním ke svobodě“ a  převzali patronaci nad dvěma dětskými domovy, Dětským domovem v Novém Strašecí a Dětským domovem v Hranicích na Moravě. Přizvali ke spolupráci další rodiny, především Bedelovi de Buzareingues z Paříže a Vovsovi z Prahy. Spolu s nimi dali projektu pevné rysy a uvedli jej do života. Sobě, dětem z dětských domovů a mnoha dalším lidem, kteří se na tomto rozsáhlém projektu podílejí, tak úplně změnili další život.
   
Hlavním cílem projektu je vytvářet společně s umělci, vychovateli dětských domovů a dalšími spolupracujícími osobami sdružení pro děti takové podmínky a prostředí, které je inspirují, motivují, rozvíjejí jejich tvůrčí fantazii a posilují jejich sebevědomí.

Každoročně čeká na děti v jižní Francii v Provence zrekonstruovaná starobylá kamenná tvrz, kam se děti pravidelně vracejí. Každodenní setkávání v období letních prázdnin s významnými umělci a lidmi, kteří se dětem intenzivně a individuelně věnují během celého dne v nejrůznějších uměleckých dílnách tento cíl pomaluje naplňuje. Zdejší prostředí si již v dětských duších našlo své místo a děti si své prázdniny bez pobytu v malebné středověké vesničce Audabiac jen těžko dovedou představit.

Tvůrci projektu a  další osoby a umělci nezůstali jen u péče o děti během letních prázdnin, setkávají se s nimi během celého roku a snaží se pro ně vytvářet zázemí, které jinak poskytuje fungující rodina. Péče nekončí ani odchodem dětí z dětského domova, pokračuje i v prvních letech samostatného života, kdy občanské sdružení poskytuje dětem ubytování a snaží se pro ně najít odpovídající zaměstnání.

http://www.audabiac.cz