Chlupáčovo muzeum historie Země

Chlupáčovo muzeum historie Země (dále CHMHZ) je univerzitní muzeum vzniklé přestavbou původních sbírek Ústavu geologie a paleontologie PřFUK. Slouží především k výuce a výzkumu v oblasti historické geologie a stratigrafie, paleontologie, všeobecné geologie, regionální geologie a dalších příbuzných oborů.

Pro svůj nesporně zajímavý obsah jsme se rozhodli toto muzeum zpřístupnit i veřejnosti, avšak vzhledem k provozu Přírodovědecké fakulty a umístění muzea platí určitá omezení pro návštěvníky z řad veřejnosti.

Pro veřejnost je zřejmě nejatraktivnějším exponátem osmimetrová kostra dinosaura rodu Carnotaurus ze svrchní křídy Argentiny - jediná na území České republiky. Muzeum je otevřeno pro veřejnost každou středu od 10 do 17 hodin s výjimkou univerzitních prázdnin a svátků.

Muzeum tvoří převážně sbírka fosílií a výuková expozice. Sbírka je určena odborníkům a plní funkci vědeckého a dokumentačního centra. Expozice je určena především vysokoškolským studentům. Je ale koncipována tak, aby byla srozumitelná i studentům středních škol a zájemcům z řad veřejnosti. Exponáty jsou často pro názornost doplněny moderními rekonstrukcemi a 3D modely. Expozice, jejíž dominantou je osmimetrová kostra dinosaura rodu Carnotaurus ze svrchní křídy Argentiny - jediná na území České republiky, byla pojata jako ilustrace jednotlivých období v historii Země.

Mezi největší unikáty muzea v evropském a možná i světovém měřítku patří kolekce fosílií z období vzniku mnohobuněčných (ediakarská fauna), kambrické „exploze života” (chengjiangská a burgesská fauna), břidlice s výjimečně zachovalou faunou spodního devonu lokality Hunsrück (Německo), triasové ryby a plazi lokality Hallein (Rakousko), spodnojurské posidoniové břidlice z lokality Holzmaden (Německo), včetně kompletních koster mořských plazů - ichtyosaurů, usvrchnojurské litografické vápence ze Solnhofenu s unikátní mořskou i terestrickou faunou, křídové ryby z Libanonu a řada dalších. Nechybí samozřejmě unikátní fosílie z našeho území (Barrandien, křídové fosílie, terciérní diatomity a řada dalších).

http://web.natur.cuni.cz/ugp/main/chmhz/index.html