Hrdličkovo muzeum člověka

První zmínka o založení muzea je datována do roku 1922, později Hrdlička v dopise prezidentovi T.G.Masarykovi ze dne 22.3 1929 projevil své přání založit muzeum člověka v Praze. Důvod vzniku vysvětluje nejlépe následující úryvek z tohoto dopisu – „ Jest to ironie osudu, že každá země má svá Musea zvířat, a všeho co člověk dělal,ale ani jedna, vlivem, zakořeněnených dogmat, nezmohla se dosud na Museum lidské filogenie, ontogenie,variace a fysického pokroku.

První zmínka o založení muzea je datována do roku 1922, později Hrdlička v dopise prezidentovi T.G.Masarykovi ze dne 22.3 1929 projevil své přání založit muzeum člověka v Praze. Důvod vzniku vysvětluje nejlépe následující úryvek z tohoto dopisu – „ Jest to ironie osudu, že každá země má svá Musea zvířat, a všeho co člověk dělal,ale ani jedna, vlivem, zakořeněnených dogmat, nezmohla se dosud na Museum lidské filogenie, ontogenie,variace a fysického pokroku.

A mezi tím celá zajímavá pokolení lidská se ztrácejí vymíráním, míšením a měněním pod vlivem nových poměru.“ Dr. Hrdlička nabídl finanční podporu především založením fondů a vytvořil koncepci muzea, která obsahovala 4 základní oddělení :
1. Fylogenetický vývoj člověka
2. Cyklus lidského života
3. Plemennou variaci
4. Plemmenou pathologii a smrt

Každé oddělení bylo doplněno přirozenými preparáty, odlitky, mapami, transparenty a diagramy.Původní koncepce muzea je zachována dodnes.Bohužel vlivem finanční krize utrpěly Hrdličkovy fondy, projekt na získaní samostatné budovy byl odložen a museální sbírky byly proto prozatímně umístněny do Klementina. Na podnět prof. J. Matiegky, ředitele Antropologického ústavu, byly sbírky přemístneny na PřF UK Albertov 6, Praha 2.

Muzeum bylo oficiálně otevřeno 22. 10 1937, při příležitosti IV. Mezinárodního sjezdu pro dějiny reálných a technických věd. V tomto roce bylo vyhověno žádosti zaslané ministerstvu školství a národní osvěty o změnu názvu muzea z původního Muzea člověka na Hrdličkovo muzeum člověka.

Během válečných let se prohloubily finanční problémy a podle dostupných pramenu přestaly existovat Hrdličkovy fondy. V 50. letech byly Antropologický ústav a také sbírky Hrdličkova muzea člověka byly přemístěny do podstatně menších prostor v budově ve Viničné 7. Sbírky muzea získaly výstavní plochu pouhých 128m2.

http://web.natur.cuni.cz