DC Paprsek - Středisko Prosek

DC Paprsek - Středisko Prosek poskytuje sociální službu denního stacionáře dětem a mladým dospělým s mentálním či kombinovaným postižením od 2 do 35 let. Denní stacionář je otevřen každý všední den od 7 do 17 hodin.

Klienti denního stacionáře během poskytování sociální služby spolupracují s pracovníky v sociálních službách, zdravotnickými pracovníky a odbornými pracovníky (speciální pedagog - logoped, fyzioterapeut, montessori terapeut, sociální pracovnice, muzikoterapeut, canisterapeut apod.).

Podoba spolupráce s klientem vychází z jeho individuálních potřeb a je s ním popř. také s jeho zástupcem průběžně konzultována.

http://www.dcpaprsek.org