Nabídka vzdělávacích projektů, programů pro mládež

ACET je mezinárodní, mezidenominační křesťanská organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže.

ACET je mezinárodní, mezidenominační křesťanská organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže.

ACET spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou AIDS. Pracuje s národními a mezinárodními úřady na zlepšení politiky jak zabránit šíření HIV/AIDS.

ACET založil Dr. Patrick Dixon v roce 1988 ve Spojeném království, protože chtěl prakticky a se zájmem reagovat na problematiku AIDS. Dnes naleznete nezávislé programy ACET ve více než 20 zemích, které spolu spolupracují v rámci dynamicky rostoucí mezinárodní ACET Aliance. Tato aliance je skupina nezávislých organizací po celém světě, které pracují na tom, aby klesal počet HIV pozitivních, pečují o ty, kteří HIV/AIDS byli a jsou nějak ovlivněni, a podporují tzv. AIDS sirotky.
Každý národní vedoucí je vykazatelný Správní radě a je zodpovědný za národní programy a jejich financování. Aktivity mnohých z těchto organizací už překračují hranice a mají mezinárodní dopad.
V mnoha zemích se šíření HIV vymklo kontrole. Ocitli jsme se v časové tísni, abychom zachránili budoucí generace. Mnoho komunit v Africe bylo zdecimováno touto epidemií. V současné době očekáváme nárůst počtu nakažených v Indii, Rusku a Číně. AIDS ovlivnil rozvoj některých zemích v posledních dvou dekádách. Nelze očekávat, že přijde ekonomický růst, že zavlažovací projekty a projekty na dodávky pitné vody či mikroúvěry nejchudším přinesou do rozvojových zemí zázračné vysvobození z chudoby, pokud nebude ruku v ruce bojováno s fenoménem AIDS. AIDS je v mnohém podobný malomocenství (lepře). Znáte totiž v současnosti nějakou jinou nemoc, jejíž diagnóza by nemocnému člověku v některých komunitách způsobila bití či dokonce zabití? Dnes existuje antiretrovirová terapie, která prodlužuje život a jejíž dostupnost se zlepšuje. Nicméně - lék ani vakcína dosud nebyl vynalezen, a proto základní prioritou zůstává osvěta a prevence.

http://www.acet.cz