Pomáháme chudým dětem

Arcidiecézní charita Praha je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb v Praze a Středočeském kraji. Provozuje azylové domy, pečovatelskou službu, sociální poradenství a řadu dalších služeb. Pomáhá také v nejchudších zemích světa.

Arcidiecézní charita Praha je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb v Praze a Středočeském kraji. Provozuje azylové domy, pečovatelskou službu, sociální poradenství a řadu dalších služeb. Pomáhá také v nejchudších zemích světa.

Na Praze 2 sídlí dvě střediska Arcidiecézní charity Praha: pečovatelská služba, kterou mohou kontaktovat senioři. Pečovatelská služba pomáhá seniorům s každodenními úkony a podporuje je tak v bydlení v jejich přirozeném prostředí. Dále najdete na Praze 2 Rozvojové středisko. Díky programu Adopce na dálku® zpřístupnňuje základní, střední i odborné vzdělání chudým dětem v cílových rozvojových oblastech (v Indii, Ugandě, Demokratické republice, Kongo, v Zambii) a zlepšuje úroveň výuky na všech stupních škol. Podporuje formou různých programů a projektů svépomoc chudých obyvatel vesnic a slumů prostřednictvím rozvojových projektů – poskytováním drobných půjček (mikrofinancování), formováním svépomocných skupin, pořádáním osvětových programů a zvyšováním kvalifikace. Zlepšuje zdravotní péči v cílových oblastech a poskytovat prevenci šíření nemocí, zejména HIV/AIDS a malárie.

Do rozvojových programů Arcidicézní charity Praha je zapojena široká veřejnost v České republice. Zájemci o více informací mohou navštívit kontaktní středisko v Londýnské ul. 44, Praha 2, napsat na e-mail adopce@charita-adopce.cz nebo zavolat na 224 246 519. Více informací nabízí také webové stránky www.adopcenadalku.cz .

Kontakt:
 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA
Londýnská 44, 120 00 PRAHA 2
Tel: 224 246 519
e-mail: praha@charita-adopce.cz.
www.charita-adopce.cz