Pracovnice Naděje obdržela cenu „Pracovník roku NZDM“

Na základě partnerství mezi Nadací Jana Pivečky a Pracovní skupinou NZDM Zlínského kraje byly 10. ledna 2011 při benefiční akci vyhlášeny výsledky nominace na cenu „Pracovník roku NZDM“. Tuto cenu obdržela sociální pracovnice Střediska Naděje Vizovice, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, paní Jarmila Surá.

Jarmila Surá pracuje s dětmi a mládeží v nizkoprahovém zařízení pro děti a mládež ve Vizovicích od samého počátku na podzim roku 2003. Tehdy nízkoprahový klub vznikl jako aktivita Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vizovicích jako přímá reakce na neutěšený způsob trávení volného času vizovických dětí. Jarka Surá se dobrovolnicky a zadarmo věnovala dětem „z ulice“ až do jara 2006, kdy zařízení převzala Naděje a Jarka začala pracovat na pracovní smlouvu. Bylo třeba Jarčiny obětavé, nezištné práce a nasazení, její vize, že tahle práce má smysl. Odpracovala zadarmo dobrovolnicky dlouhou dobu, než se potvrdila potřeba a užitečnost této služby. Především díky Jarčině práci postupně pochopilo vedení města, občané a spřátelené organizace, že dětem a především dospívající mládeži je potřeba být neformálně na blízku, vytvořit jim bezpečný prostor. Jarka umí naslouchat i mluvit na rovinu, umí podpořit i „nastavit zrcadlo“. Vytváří upřímné, kolegiální vztahy, skvěle zapracovala dva nové pracovníky, předává své zkušenosti.

Ocenění Jarky Suré není zaměřeno na jeden významný počin – vypovídá o lidském nasazení a prosazení dobré věci trpělivým přístupem.

http://www.nadeje.cz/vizovice/