Projekt Multitree v Bludišti

Projekt Multitree vznikl na začátku roku 2011 jako jeden z programů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bludiště v plzeňské Naději. Cílem je informovat a vzdělávat děti o společenských tématech jako je ekologie, zdravý životní styl, poznávání cizích kultur apod. Projekt oslovuje především děti, žijící prostředí rodin ohrožených nebo postižených sociálním vyloučením.

Aktivity Multitree probíhají v klubu Bludiště vždy ve čtvrtek a každý měsíc má svoje téma. Jedno z nich je Zdravý životní styl. V jeho rámci děti nejdříve navštívily plavecký bazén, aby si potom uvařily zdravé menu a zjistily, které potraviny jsou zdravé a které naopak našemu tělu škodí. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bludiště poskytuje sociální služby na základě zákona o sociálních službách. Ročně využije jeho služby až 65 dětí. Průměrná denní návštěvnost je 13 dětí.

Aktivity projektu jsou spolufinancovány Nadací rozvoje občanské společnosti ze sbírkového projektu Pomozte dětem.

www.nadeje.cz