Pořádáme kurzy nejen ve školicím středisku

TrainTime je školicím střediskem s dnes již více jak desetiletou historií. Původně bylo školicí středisko zaměřeno na školení programátorů v oblasti vývojového nástroje Delphi, neboť začalo existovat jako samostatné oddělení společnosti Borland, s.r.o. V roce 2003 se osamostatnilo a rozšířilo nabídku svých služeb na školení ostatních vývojových nástrojů – hlavně z oblasti Javy.

TrainTime je školicím střediskem s dnes již více jak desetiletou historií. Původně bylo školicí středisko zaměřeno na školení programátorů v oblasti vývojového nástroje Delphi, neboť začalo existovat jako samostatné oddělení společnosti Borland, s.r.o. V roce 2003 se osamostatnilo a rozšířilo nabídku svých služeb na školení ostatních vývojových nástrojů – hlavně z oblasti Javy. Tehdy se objevily další kurzy na operační systémy a databáze a jiné technologie, související s vývojem a provozem softwaru.

Čas přinesl i požadavky na kurzy z oblasti analýzy a architektury SW aplikací. S příchodem nových zaměstnanců v roce 2005 naše firma začala také se školením informačního systému Lotus Notes. Naši klienti – z velké části většinou IT firmy nebo IT oddělení našich velkých podniků – si také vynutili kurzy z oblastí manažerských dovedností a osobnostního rozvoje.

Jsme hrdí na vysokou kvalifikovanost našich lektorů i na často velmi specifický obsah kurzů, které nikdo jiný na trhu nepřináší.

Nabídka TrainTime telegraficky:
* manažerské kurzy — projektové řízení, komunikační dovednosti
* kurzy informačních technologií a metodik
* kurzy Java
* kurzy JEE
* PHP
* XML
* Databáze – MS SQL, PSQL atp.
* WebLogic

TrainTime pořádá otevřené kurzy i kurzy „na míru“ pro skupiny zaměstnanců jedné firmy, v našem školicím středisku i u zákazníka. Lektoři jsou profesionálové ve svém oboru.

Kvalitu školení průběžně monitorujeme dotazníky po každém školení. Tyto dotazníky nám pomáhají upravovat obsah kurzů k plné spokojenosti našich klientů.
* školení pro začátečníky i pokročilé
* kurzy šité na míru
* profesionální lektoři — experti ve svém oboru
* prostředí vybavené moderní technikou

Mottem společnosti TrainTime je:
„Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem.“

www.traintime.cz