Za volným časem do Domu dětí a mládeže Praha 2

Dům dětí a mládeže Praha 2 je středisko pro volný čas, které nabízí rozmanitou zájmovou činnost od sportovních aktivit, přes výtvarné, technické, hudební, přírodovědné až po taneční.

Dům dětí a mládeže Praha 2 je středisko pro volný čas, které nabízí rozmanitou zájmovou činnost od sportovních aktivit, přes výtvarné, technické, hudební, přírodovědné až po taneční.

DDM Praha 2 má tři pracoviště: ve Slezské ulici, kde působí Výtvarná dílna Vinohrady, Oddělení sportu a ředitelství, ve Vratislavově ulici, kde pracuje Stanice techniků Vyšehrad, a v Lublaňské ulici, kde působí Stanice přírodovědců Vinohrady a Rytmus.V rámci své činnosti pořádají jednotlivá oddělení také letní, zimní a příměstské tábory. DDM  provozuje volnočasové kluby Síť a Vyšehrad, do kterých mohou chodit děti zdarma trávit volný čas. Během celého roku se konají v DDM akce pro veřejnost a pořádají se různé sportovní či vědomostní soutěže. Od roku 2006 funguje v DDM Mateřské centrum Macíček a od roku 2010 Centrum pro předškolní děti Stonožka.

Dům dětí a mládeže Praha 2
www.ddm-ph2.cz                                             
Slezská 21/920, 120 00 Praha 2    
tel.: 222 251 572, 606 371 802,
fax: 222 250 677,
e-mail:reditel@ddm-ph2.cz