Získejte nové zkušenosti v Dětské televizi

Dětská televize je v podstatě velmi neobvyklý kroužek, mladí lidé od 15 do 26 let zde mají možnost pracovat s televizní technikou, spolupracovat mezi sebou, vytvářet tvůrčí týmy a výrobní štáby a tedy vyrábět zcela vlastní pořady. Jejich rozsah ani žánr není nijak omezen. Vznikají zde ankety, reportáže, zprávy, dokumenty, krátké hrané filmy, školní naučné pořady, videoklipy, krátké animované klipy atd.

Dětská televize je v podstatě velmi neobvyklý kroužek, mladí lidé od 15 do 26 let zde mají možnost pracovat s televizní technikou, spolupracovat mezi sebou, vytvářet tvůrčí týmy a výrobní štáby a tedy vyrábět zcela vlastní pořady. Jejich rozsah ani žánr není nijak omezen. Vznikají zde ankety, reportáže, zprávy, dokumenty, krátké hrané filmy, školní naučné pořady, videoklipy, krátké animované klipy atd.

V současné době existuje síť několika redakcí Dětské televize po celé České republice, např. Praha 2, Praha 7, Liberec, Olomouc.

Výrobu v redakcích řídí samotní mladí lidé. Zastávají tak všechny funkce (moderátora-redaktora, produkční, dramaturga, scénáristy, střihače, technika, zvukaře, režiséra, osvětlovače, kameramana adt.).

Členové redakcí nemusí procházet žádným vstupním testem ani pohovorem. Nemusí prokázat žádné znalosti ani dovednosti ve spojení s televizní prací. Vše o co budou mít zájem se dozvědí či naučí přímo v Dětské televizi a to především během vlastní výroby. Základem práce v každé redakci je navštěvovat redakční rady, které se konají jednou týdně. Zde se všichni společně radí a informují o pokrocích na svých pořadech či projektech, řeší společně veškeré problémy, nabízejí si spolupráci či navrhují nové náměty a plánují natáčení.

http://dtvv.ddm-ph2.cz/