Chytrý asistenční systém Senior Inspect

Služba Senior Inspect byla vyvinuta pro podporu života seniorů v domácím prostředí s asistencí rodiny. Senior má díky komunikační jednotce (malá krabička nebo mobilní telefon) možnost kdykoliv přivolat pomoc zmáčknutím SOS tlačítka.

Jednotka umí kromě nouzové komunikace iniciované seniorem sama rozpoznat pád či déle trvající nehybnost a uvědomit asistenční pult o krizové situaci. Právě díky monitorování pohybové aktivity seniora a automatickému spuštění alarmu v případě nenadálé situce, může mít senior i jeho rodina jistotu, že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci, a to v místě, kde ji potřebuje. Jednotka je totiž schopna na základě signálu GSM určit, kde se v době alarmu senior nachází.

Snímací jednotka systému Senior Inspect je svou funkcí podobná velmi jednoduchému mobilnímu telefonu. Na straně uživatele je ovládání skutečně snadné a bezpečné. Snímací jednotka obsahuje jediné tlačítko, jehož stisknutím senior může předat zprávu o tísňové situaci asistenčnímu pultu, případně využít i možnosti hlasové komunikace. Snímací jednotka využívá sítě GSM a poskytuje tak spojení kdekoliv doma, ve městě i ve volné přírodě.

Důležitou součástí péče o seniora je nepřetržitá dohledová služba. V systému Senior Inspect je realizována profesionálním dohledovým centrem, které 24 hodin denně po 7 dní v týdnu nepřetržitě monitoruje stav všech snímacích jednotek. V okamžiku, kdy senior zmáčkne SOS tlačítko a nebo systém sám rozpozná krizový stav, operátor asistenčního pultu ověří hlasovou komunikací stav seniora a vyloučí planý poplach. V případě potřeby ihned uvědomí rodinu seniora, jeho blízké a / nebo záchranný systém, a zajistí tak vždy okamžitou reakci.

Abychom byli schopni ve všech případech zajistit pomoc, vybavili jsme systém Senior Inspect snímáním polohy seniora. Díky němu dokážeme určit místo, na kterém se senior nachází v rámci sítě GSM, která je dostupná i v místech bez signálu GPS (tj. uvnitř budov apod.).

Více info http://www.seniorinspect.cz .