Poskytujeme sociální služby

Diakonie ČCE-Středisko křesťanské pomoci v Praze je jedním z 33 středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické. Jsme samostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou od 1992 v čele s ředitelkou a představenstvem.

Doplňujeme a spoluvytváříme s dalšími státními i nestátními subjekty záchrannou sociálně zdravotní síť. Podílíme se na programech předcházejících nežádoucím jevům spojených s životem ve velkoměstě.

Naším posláním je pomoci lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, seniorům a lidem, kteří potřebují následnou péči v domácím prostředí. Organizace slouží podle svých možností každému, kdo službu potřebuje, bez ohledu na světový názor či náboženské přesvědčení.

http://www.skp.diakoniecce.cz